Център за междуетнически диалог и толерантност "Aмалипе"

преодоляване на антиромските стереотипи сред младите хора

Powered by Phoca Gallery