Център за междуетнически диалог и толерантност "Aмалипе"

преодоляване на антиромските стереотипи сред младите хора

8-ми Април - Ден на ромите (информационни материали)

4 april plakat PRINTОсми април е Международен ден на ромската общност. Това е ден, в който почитаме паметта на онези около половин милион роми, избити в лагера на смъртта. По време на Втората световна война над 500000 роми са били изпратени в концентрационни лагери, от които не са се завърнали. Освен отдаване на почит на жертвите от Холокоста, на 8 април ромите честваме приемането на ромския флаг и химн. На 8 април 1971 год., в Лондон, е открит първият Конгрес на Международния ромски съюз. На срещата са приети ромски химн и знаме. Химнът е популярната и в България песен „Джелем, джелем“ (Бродих, бродих), написана от сърбина Жарко Йованович, а ромското знаме е червено колело с 16 спици върху синьо и зелено, символизиращи небето и тревата, както и волния чергарски живот на ромите в миналото.

ВИЖ Плаката ТУК

ВИЖ БРОШУРАТА: ВЪНШНА ЧАСТ / ВЪТРЕШНА ЧАСТ

Наръчник по толерантност

narachnik po tolerantnost

Целта на този наръчник е да подпомогне работата на младежките доброволчески групи и младежките клубове като цяло. Информацията в него е внимателно подбрана, а посочените методи - изпитани и работещи. Като резултат очакваме наръчникът да се превърне във верен приятел на доброволеца от клуб „Младежта е толерантност” и младежът да не се свени да се допита до него като сигурен източник на информация.

 
Подпомагайки работата на доброволците по Проекта, наръчникът ще спомогне за надграждане културата на толерантност сред младите хора в училищата, университетите и/или тяхната естествена среда - паркове, клубове и други места, които младежите посещават в свободното си време.

Вижте тук!

Тениски изработени за целите на проекта

ikona teniska yit

По проект „Младежта е толерантност” се изработиха и рекламни тениски, които доброволците ползват като отличителни белези при провеждането на различни кампании за привличане на общественото внимание и обучения на връстници. Върху тениските са отпечатани логата на организацията ръководеща проекта в съответната държава, логото на проект „Младежта е толерантност", както и лотото на Европейската комисия. Вижте изображенията в цял размер:

 

- Център "Амалипе", България

- ДАРТКЕ, Унгария

- Романи Крис, Румъния

Транспарант на "Младежта е толерантност"

yth 200x100 6Настоящият документ е изготвен в рамките на проект „Младeжта е толерантност – преодоляване на анти-ромските стереотипи сред младите хора”, финансиран от Европейската комисия по Програма „Основни човешки права и гражданско участие”. Център Амалипе носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства той не може да се приема като официална позиция на Европейската комисия.

 

 

 

 

 

 

Брошури по повод Ден на ромската годрост (Roma Pride) октомври, 2013

romapride poster thumbНякои интересни факти от живота и традициите на ромите, за които вероятно не знаете и със сигурност ще ви бъдат интересни. Разгледайте брошурите :

"Знаете ли, че..."

"10 неща, които не знаете за ромите"

"Да започнем с ... една ромска приказка"

"Все още е трудно да бъдеш ром ..."