Център за междуетнически диалог и толерантност "Aмалипе"

преодоляване на антиромските стереотипи сред младите хора

Резултати от социологическо проучване, представително за младежите в 6 административни области в България

Настоящият доклад съдържа статистически анализ и коментари на  данните от социологическо изследване, представително за младежите в 6 административни области в България, проведено през месец юни 2013 г. Докладът представя изследване на стереотипите за седем етнически групи, живеещи в страната, както и социалните дистанции към шест етнически малцинствени групи. Данните показват поддържане на значими социални дистанции и съществуване на силно изразени негативни стереотипи към ромите и към новите емигрантски общности (араби и китайци). Където е възможно, в доклада е предложена съпоставка с актуални данни от национално представителни изследвания, така че да се откроят разликите в нагласите на целевата група и целевите области в рамките на контекста на общественото мнение на национално ниво.

Прочети още...

Повече за проекта: Първата информационна брошура

project-bg"Законите, сами по себе си не могат да осигурят свобода на изразяване; за да може всеки човек да представя възгледите си без санкции, трябва да има дух на толерантност сред цялото население."

Алберт Айнщайн

 

Повече за проекта можете да видите тук.

Повече за проекта (унгарски език) можете да видите тук.

Повече за проекта (гръцки език) можете да видите тук.

Повече за проекта (румънски език)можете да видите тук.