Център за междуетнически диалог и толерантност "Aмалипе"

преодоляване на антиромските стереотипи сред младите хора

Проектът

   Проектът цели да създаде и тества цялостен модел за борба с расизма и анти-ромските стереотипи в България, Румъния, Гърция и Унгария сред младите хора на възраст 14-25 годиини. Той използва метода връстници обучават връстници, който обучава и ангажира активни млади хора с широк набор от дейности за преодоляване на антиромските стереотипи. Дейностите по проекта обхващат по един град в Румъния, Гърция и Унгария и шест в България, а това са – Велико Търново, Благоевград, Враца, Бургас, Шумен и Пловдив.

   Младите хора, също като своите преподаватели в учебните заведения (училища и университети) от държавите с преобладаващо ромско население, често споделят предразсъдъци спрямо ромите. Тези предразсъдъци дават един и същ разултат в различните държави: от една страна противопоставянето на ромите срещу мнозинството пречи на тяхната интеграция в учебните заведения и често води до нарушаване на човешките им права. От друга страна това затвърждава ксенофобията сред тях. Както ромските, така и не-ромските младежи страдат от анти-ромските стереотипи и се превръщат в техни жертви. По този начин, вместо да се възползват от привилегиите на мултикултурния обмен, учениците биват лишени от тази възможност.


   Проектът цели да се бори срещу расизма, ксенофобията и анти-ромските нагласи базирани на стереотипите сред младите хора. Като дългосрочна цел, проектът  цели да провокира и работи за постигане на взаимно разбиране и толерантност.